از

طبیعت

برای

طبیعت

_
فایبرپیت-توضیحات

فایبرپیت(الیاف پوست درخت)

بستر کشت تهیه شده از الیاف پوست و پوشش درختان منطقه شمال ایران است که می تواتد بعنوان بستر کاشت مناسب و جایگزین خاک یا مخلوط با آن استفاده شود

اطلاعات بیشتر
کود کمپوست-توضیحات

کمپوست آلی سلولزی

باعث بهبود ساختمان خاک شده و عملیات شخم را اسان تر میکند و مواد آلی و آنزیم های مورد نیاز را تامین میکند که این مواد نمیتوانند بوسیله کودهای شیمیایی تامین گردند

اطلاعات بیشتر
کود مایع -توضیحات

هیومیک اسید

 اصلاح کننده خاک هستند به نفوذ بیشتر هوا و آب به ریشه کمک میکند به مقاوم شدن در برابر سرمازدگی کمک میکند در صورت کمبود هیومیک اسید مستعد فرسایش می شود

اطلاعات بیشتر

توانایی های ما چیست

طرح برتر در همایش بهره وری ملی

_

پاجی مفتخر است با به کارگیری ظرفیت های علمی و دستاورد های آزمایشگاهی محصولات کودی با نتایج بی نظیر در عرصه کشاورزی و زراعی ارائه کند.

  • حفظ رطوبت خاکجلوگیری از بیماری ها و آفات
  • ریشه دهی و رشدبهره وری بی نظیر
  • ارگانیککاهش نیاز به کود شیمیایی
  • گواهینامه ثبت کودیدارای گواهی نامه بین المللی
  • مبتنی بر علم روز دنیادانش ملی
  • شرکت نمونه کشوریکیفیت اثبات شده
پاجی
پاجی

10

سال

تجربه

کمی درباره ما

شرکت پاجی گستر شمال

_

شرکت پاجی گستر شمال تولید کننده کودهای آلی در سال ۱۳۹4 به کمک مهندسین و اعضای فعال دانشگاهی و متخصصین رشته کشاورزی در شهرستان ساری به بهره برداری رسید و در حال حاضر یکی از موفق ترین و پیش رو ترین واحدهای تولیدی کودهای کشاورزی و زراعی در کشور است. شرکت پاجی در سال 1402 به عنوان شرکت برگزیده در حوزه کشاورزی از سازمان بهره وری ریاست جمهوری انتخاب گردید.

200پروژه تکمیل شده
15جایزه دریافتی
150رضایت مشتریان

 

رضایت مشتریان

_